όποτε θέλω να σου μιλήσω, εν να γράφω έναν ποίημαν (!)

τούτον εν το πρώτον.

τούτον εν το δεύτερον.

1 thought on “όποτε θέλω να σου μιλήσω, εν να γράφω έναν ποίημαν (!)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s