όποτε θέλω να σου μιλήσω, εν να γράφω έναν ποίημαν (!)

τούτον εν το πρώτον.

τούτον εν το δεύτερον.

One thought on “όποτε θέλω να σου μιλήσω, εν να γράφω έναν ποίημαν (!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s